نایلون شیری عمده

صادرات نایلون شیری عمده

نایلون در اصل یک ترکیب پلیمری از پیوندهای شیمیایی آمیدی پشت سر هم بوده که کشف و اختراع آن به اوایل قرن 19 در امریکا بر می گردد. دلیل پیدایش نایلون کمبود ابریشم ... ادامه مطلب